KADRA

DYREKTOR

mgr Izabela Szuwalska

 

KADRA SZKOŁY PODSTAWOWEJ 2023/2024

 1. mgr Patrycja Baran – Zięba – nauczyciel języka angielskiego
 2. mgr Małgorzata Duch – nauczyciel biologii i chemii
 3. mgr Paweł Foryś – nauczyciel wychowania fizycznego, techniki
 4. mgr Agata Halik – Cieśla – nauczyciel historii
 5. mgr Agnieszka Igielska – nauczyciel fizyki
 6. mgr Alicja Jędrzejowska – nauczyciel religii
 7. mgr Małgorzata Józefczyk – nauczyciel prowadzący zajęcia rewalidacyjne
 8. mgr Bernadetta Kuś – Baran – nauczyciel języka polskiego, plastyki i muzyki
 9. mgr Magdalena Król – nauczyciel języka angielskiego
 10. mgr Monika Malinowska – Majcher – pedagog szkolny, nauczyciel wspomagający
 11. ksiądz mgr Łukasz Pietrzak – nauczyciel religii
 12. mgr Alina Rafa – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciel logopeda
 13. lic. Małgorzata Rura – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 14. mgr Izabela Szuwalska – nauczyciel języka polskiego
 15. mgr Agata Świniarska – nauczyciel matematyki i informatyki
 16. mgr Iwona Tajak – nauczyciel geografii
 17. mgr Ewa Tarasek – nauczyciel wychowania fizycznego, techniki
 18. mgr Danuta Turska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 19. mgr Bogdan Turski – nauczyciel EDB
 20. mgr Katarzyna Wszołek – nauczyciel języka niemieckiego
 21. mgr Lucyna Gwóźdź – nauczyciel prowadzący zajęcia rewalidacyjne
 22. mgr Klaudia Zasowska – psycholog szkolny

 

KADRA PRZEDSZKOLA

 1. mgr Marta Jamer – nauczyciel wychowania przedszkolnego
 2. mgr Magdalena Król – nauczyciel wychowania przedszkolnego

 

PRACOWNICY OBSŁUGI

 1. p. Jolanta Gubała
 2. p. Bożena Trasa