Nowości

Akcja Szkolnego Klubu Wolontariatu- porządkowanie cmentarza

Tuż przed Świętem Zmarłych uczniowie ze Szkolnego Koła Wolontariatu pod opieką nauczycieli: p. A. Świniarskiej, p. Małgorzaty Duch oraz p. P. Forysia odwiedzili cmentarz w Biesnej, aby uporządkować groby i teren wokół cmentarza oraz okazać szacunek poległym w czasie II wojny światowej. Każdy wolontariusz przyniósł i zapalił znicz symbolizujący pamięć zmarłych żołnierzy.